Kennisdag waterkwaliteit Rijn-West

Hoe kunnen we in het westen van Nederland doelen voor schoon en gezond water in 2027 zo veel mogelijk bereiken? Er is in de afgelopen jaren veel kennis beschikbaar gekomen vanuit pilots, onderzoeken en praktijkervaring. Deze schatkamer kan beter worden benut.

Daarom organiseerde het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West een Kennisdag voor het stroomgebied. Een dag om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met als centrale vraag: hoe zetten we onze kennis en kunde de komende jaren zo goed mogelijk in om de doelen van de KRW dichterbij te brengen?

Hieronder een lijst met de bestanden van de presentaties die op de dag zijn gehouden. Deze kunt u downloaden. Ook vindt u hier enkele foto’s van de dag.

Terug naar Rijn-West site

  • Grondwaterkwaliteit: Groene kaartjes, dus geen zorgen?

  • Zoetwater en natuurontwikkeling Rijn Maasmonding

  • Rivierkreeften

  • Afwenteling regio-Rijk: waar hebben regio en Rijk elkaar nodig